Young guns

Road to the Olympics, Young guns

Het Vlaams Olympisch Breaking Plan is er om in de eerste plaats onze topbreakers de noodzakelijke omkadering te bieden om het hoogste niveau te bereiken. Het behalen van top 4 plaatsen op Europese battles en top 8 plaatsen op Wereld- en Olympisch niveau is het uiteindelijke doel.

Onder de werknaam 'Young Gunz' startte in 2022 de ondersteuning van talentvolle breakers bij de jeugd.

Bgirl Badli

Mali Dewamme
Leuven

Bboy Naborito

Nabor Samari

Gent

Bboy Kid Fresh

Kelyan Timmermans

Gent

Bboy Yannnick

Yannick Hendrickx

Leuven

Open training days

Breaking Vlaanderen zal maandelijks 1 OPEN TRAINING DAY organiseren.

Het doel van de open training days is om jonge talentvolle breakers te detecteren en de kans te geven om van elkaar en de Olympische coaches te leren. Breaking Vlaanderen ziet de open training days als een eerste stap om in aanmerking te komen voor het Olympisch ondersteuningsprogramma 'Young Gunz'.

We raden onze jonge uitzonderlijke talenten aan om zoveel mogelijk van de open training days deel te nemen! Aanmelden is verplicht: ouders dienen hiervoor te mailen naar stanny@danssportvlaanderen.be of karim@danssportvlaanderen.be


Next training

Zaterdag 3 juni 2023

Place 2 be: TOGETHER WE STAND / Fluweelstraat 18, 9000 Gent. De sessie wordt gegeven door de coaches en staff van het Vlaams Olympisch Plan

Aanmelden: 9u45-9u55

Start sessie: 10u

Einde sessie: 15u00

Ruimte voor vragen: 15u00-15u30


Extra tips:

 • Vergeet niet te ontbijten voor de sessie start en eet regelmatig iets kleins tussendoor, je gaat veel energie verbruiken
 • Drink voldoende, neem een drinkbus water mee
 • Gezond lunchpakket mee te nemen. (Er is geen tijd om naar de winkel te gaan) bereid je voor!
 • Neem al je specifieke breaking kledij mee (headspincap, shoes,...) en extra kleding voor na de training


Basisvoorwaarden

 • Leeftijd: Het jeugdtraject richt zich momenteel op breakers geboren tussen 2003 en 2012. In bijzondere gevallen kan er een uitzondering gemaakt worden.
 • Minderjarige deelnemers kunnen enkel deelnemen na goedkeuring van hun voogd
 • In aanmerking komen voor de nationale Belgische selectie voor deelname aan internationale (landen)competities. Dit wil zeggen dat u dient te beschikken over de Belgische nationaliteit
 • Lid zijn van Danssport Vlaanderen vzw en bereid zijn de gedragscode (in aanmaak) van Danssport Vlaanderen te ondertekenen
 • Bereid zijn het antidopingcharter te ondertekenen
 • Bereid zijn zich lid te maken van WDSF en bereid zijn om alle battle gerelateerde beslissingen van het WDSF te aanvaarden inzake deelname en selecties voor internationale battles en Olympische Spelen
 • Beschikken over een geldig medisch geschiktheidsattest voor topsport, uitgereikt door een erkend medisch keuringscentrum (dit kan in de loop van het jaar in orde gebracht worden)


De toppers van onze breaking scene in de categorie 1on1 bij de volwassenen, die kans maken op het behalen van een top 8 plaats wereldniveau, worden geselecteerd op basis van volgende vaardigheden, eigenschappen en potentiële vermogens:

 • Breaking specifiek
  De technische, fysieke en artistieke capaciteiten van de breaker vergeleken met de huidige wereldtop. Hier wordt ook gekeken naar de leeftijd en mogelijke progressiemarge voor de breaker in kwestie, met als doel het bereiken van een top 8 plaats mondiaal

 • Atletisch vermogen
  Aërobe en anaërobe uithouding en conditie, kracht en snelheid, lichaamssamenstelling (vetpercentages, ...), flexibiliteit, blessuregevoeligheid en medische keuring

 • Persoonsgebonden kenmerken
  Persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden, voedingspatroon, anti-doping, motivatie, ambitie, zelfkennis, zelfvertrouwen, resultaat- en competitiegerichtheid, coachbaarheid

 • Battle prestaties
  De reeds geleverde prestaties in 1on1 battles van nationaal en/of internationaal niveau die bepalen of de breaker op het traject richting top 8 mondiaal zit

Onder de werknaam 'Young Gunz' startte in 2022 de ondersteuning van talentvolle breakers bij de jeugd.

De projectnaam 'Young Gunz' werd ontleend bij het event The notorious IBE. In 2011 werd voor de gelegenheid van 'All battles All' een crew vol superstar kidz gecreëerd met de epische battle tegen de BC One Allstars als gevolg! 

Wanneer de breaker niet akkoord gaat met de beslissing van toelating in het Olympisch Programma, kan een bezwaarschrift gericht worden aan de Raad van Bestuur van Danssport Vlaanderen vzw , en dit uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van de officiële negatieve beslissing.

Tevens dient een bedrag van 150€ (administratieve kosten) overgeschreven te worden op: Rekeningnummer: BE43 0682 4067 3801 (BIC: GKCCBEBB)

De breaker in kwestie zal uitgenodigd worden door de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur zal het beroep behandelen en zal zich uitsluitend richten naar de procedure die gevolgd werd. Ten laatste 20 werkdagen na dit onderhoud volgt een beslissing van de Raad van Bestuur dewelke via aangetekend schrijven aan de betrokken breaker wordt kenbaar gemaakt.

Indien de betrokken breaker in het gelijk wordt gesteld, wordt de administratieve kost van 150€ terugbetaald.


Top