High Performance Arthletes

Road to the Olympics

Het Vlaams Olympisch Breaking Plan is er om in de eerste plaats onze topbreakers de noodzakelijke omkadering te bieden om het hoogste niveau te bereiken. Het behalen van top 4 plaatsen op Europese battles en top 8 plaatsen op Wereld- en Olympisch niveau is het uiteindelijke doel.

De WDSF en het IOC hebben bekendgemaakt dat 16 bboys en 16 bgirls zullen strijden voor het Olympisch goud in de categorie 1on1 breaking.

High performers

Bgirl Madmax

Maxime Blieck
Brugge

Bboy Cis

Cis Backeljau

Antwerpen

Bgirl Camine

Camine Van Hoof

Antwerpen

Bboy Mighty Jim

Dimitry Grigoriou

Antwerpen

Het topsportbeleidsplan ondersteunt de high performance arthletes en vertaalt zich op de volgende manier :

Omkadering

 • Een 'arthlete centered & coach driven' aanpak
 • Technisch directeur topsport vanuit de federatie (aanspreekpersoon en tussenpersoon Danssport Vlaanderen en breaker)
 • Coaching en begeleiding via onze topsport coaches
 • Trainingsaccomodatie en materiaal
 • Medische en paramedische ondersteuning (Kiné, voedingsadvies, mentale begeleiding, doktersadvies,...)
 • Wetenschappelijke ondersteuning
 • Kosten die Danssport Vlaanderen op zich zal nemen:
     -Wedstrijd gerelateerde kosten (reiskosten, overnachtingen, stages, ...)
     -Kosten omkadering

Basisvoorwaarden

 • In aanmerking komen voor de nationale Belgische selectie voor deelname aan internationale (landen)competities. Dit wil zeggen dat over de Belgische nationaliteit dient te beschikken
 • Lid zijn van Danssport Vlaanderen vzw en bereid zijn de gedragscode (in aanmaak) van Danssport Vlaanderen te ondertekenen
 • Bereid zijn het antidopingcharter te ondertekenen
 • Bereid zijn zich lid te maken van WDSF en bereid zijn om alle battle-gerelateerde beslissingen van het WDSF te aanvaarden inzake deelname en selecties voor internationale battles en Olympische Spelen
 • Beschikken over een geldig medisch geschiktheidsattest voor topsport, uitgereikt door een erkend medisch keuringscentrum


De toppers van onze breaking scene in de categorie 1on1 bij de volwassenen, die kans maken op het behalen van een top 8 plaats wereldniveau, worden geselecteerd op basis van volgende vaardigheden, eigenschappen en potentiële vermogens:

 • Breaking specifiek
  De technische, fysieke en artistieke capaciteiten van de breaker vergeleken met de huidige wereldtop. Hier wordt ook gekeken naar de leeftijd en mogelijke progressiemarge voor de breaker in kwestie, met als doel het bereiken van een top 8 plaats mondiaal

 • Atletisch vermogen
  Aërobe en anaërobe uithouding en conditie, kracht en snelheid, lichaamssamenstelling (vetpercentages, ...), flexibiliteit, blessuregevoeligheid en medische keuring

 • Persoonsgebonden kenmerken
  Persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden, voedingspatroon, anti-doping, motivatie, ambitie, zelfkennis, zelfvertrouwen, resultaat- en competitiegerichtheid, coachbaarheid

 • Battle prestaties
  De reeds geleverde prestaties in 1on1 battles van nationaal en/of internationaal niveau die bepalen of de breaker op het traject richting top 8 mondiaal zit

Volwassen bboys en bgirls die in aanmerking wensen te komen voor een ondersteuning kunnen op elk moment contact opnemen met Stijn Luyten via stanny@danssportvlaanderen.be

Wanneer de breaker niet akkoord gaat met de beslissing van toelating in het Olympisch Programma, kan een bezwaarschrift gericht worden aan de Raad van Bestuur van Danssport Vlaanderen vzw , en dit uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van de officiële negatieve beslissing.

Tevens dient een bedrag van 150€ (administratieve kosten) overgeschreven te worden op: Rekeningnummer: BE43 0682 4067 3801 (BIC: GKCCBEBB)

De breaker in kwestie zal uitgenodigd worden door de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur zal het beroep behandelen en zal zich uitsluitend richten naar de procedure die gevolgd werd. Ten laatste 20 werkdagen na dit onderhoud volgt een beslissing van de Raad van Bestuur dewelke via aangetekend schrijven aan de betrokken breaker wordt kenbaar gemaakt.

Indien de betrokken breaker in het gelijk wordt gesteld, wordt de administratieve kost van 150€ terugbetaald.

Top