Hip Hop & Breaking History

Oorsprong

Breaking, ook gekend als bboying en later door de media verspreid als breakdance, is de originele dansvorm van de hiphopcultuur! Dit is niet algemeen geweten omdat de term hiphop vaak fout gebruikt wordt door de media en de commerciële sector. Hiphop is de naam van de cultuur, ontstaan in de Bronx - New York, bestaande uit vier elementen:

  • MCing: kort voor “Master of Ceremony”, de rapper
  • DJing: of turntablism, de kunst van het mixen, beatjugglen en scratchen
  • Graffiti: of “writing”
  • Breaking: de originele hiphop dansvorm
  • Hiernaast is er nog een, niet - officieel, vijfde element: “knowledge” – Zelfkennis, kennis van de hiphop cultuur en geschiedenis, de mensen rondom je, de wereld,..


Breaking is een dansvorm waarbij veel verschillende stijlen aan bod komen. Creatief zijn en eigen bewegingen uitvinden om jezelf te uiten zijn essentieel. Het hebben van een unieke en herkenbare eigen stijl is iets waar een breaker heel zijn of haar carrière naar streeft. Daarnaast zijn het kennen van de geschiedenis en de basics of “the foundation” van de dans en cultuur van groot belang.

De bewegingen binnen de dans breaking zelf worden vaak in vier grote basiscategorieën onderverdeeld. Deze onderdelen worden tijdens het dansen met elkaar verbonden via overgangsbewegingen die we ‘transitions’ noemen.

  • Toprock: omvat alle rechtopstaande breaking bewegingen. De meeste breaking solo’s starten met toprocks. Vb: indian step, salsa step, 4-corners
  • Footwork: is de verzameling van grondbewegingen bestaande uit steps, swings, sweeps en kicks. Vb: 6-step, cc’s, pretzels
  • Powermoves: omvat al de krachtige spins, het meest acrobatische deel van breaking. Vb: headspins, windmills, air flares
  • Freezes: zijn alle stilstaande poses. Vaak acrobatische houdingen, die veel balans, kracht en soms lenigheid vergen. Vb: baby freeze, chair freeze, hollowback 


Geschiedenis hiphop

De hiphopcultuur ontstond als reactie op de bendecultuur en het geweld in de Bronx tijdens de vroege jaren ‘70, met hierbij de dagelijkse ervaringen van armoede, racisme, uitsluiting, misdaad, geweld en verwaarlozing. Het belichaamt en waardeert noodzakelijkerwijs veerkracht, begrip, gemeenschap en sociale rechtvaardigheid.

Deze waarden vormen de kern van de hiphopcultuur en maken hiphop tot op de dag van vandaag een krachtig instrument voor wereldwijde positieve maatschappelijke verandering.

50 jaar hiphop

Het algemeen aanvaarde geboortejaar van hiphop is 1973. Dit is het jaar waarin DJ Kool Herc, “The Father of Hip Hop Culture”, op 11 augustus een "Back to school jam" organiseerde voor zijn zus in het flatgebouw op 1520 Sedgwick Avenue in de Bronx.

Hier begon DJ Kool Herc met het draaien van zijn “trademark” stijl van “Bboy Music”. De manier waarop hij de muziek speelde door het herhalen van de break van de beat (zie terminologie achteraan) en hoe hij alles samenbracht op een jam, gaf de vonk voor het ontstaan van de hiphopcultuur. Zijn muziekselectie en connectie met de breaking-gemeenschap, evenals zijn overweldigende aanwezigheid op straat, creëerden een enorme aanhang die leidde tot de manifestatie van wat hiphop vandaag de dag is.


De waarden van hiphopcultuur & breaking

DJ Kool Herc inspireerde verschillende community leaders tot het organiseren van de zogenaamde hiphop “block parties” of wijkfeesten. Dit leidde tot het ontstaan van de “Universal Zulu Nation”. Een organisatie toegewijd aan hiphopwaarden, die verenigden onder het motto: "Peace, Love, Unity, and Having Fun."

Meer info over Kool Herc via: djkoolherc.com

Hiphop draait niet alleen rond moves, muziek, stijl en expressie. Hiphop heeft een eigen manier van denken, doen en leven die je terugvindt in alles wat je doet. Hiphop heeft een geschiedenis en cultuur die onlosmakelijk verbonden zijn met maatschappelijke vraagstukken. Uniek zijn is krachtig en jezelf uiten is essentieel. Hiphop helpt je om je sterktes te ontdekken en leert je uit te drukken wie je bent. Hiphop versterkt mensen, gemeenschappen en uiteindelijk de samenleving als een geheel.

Bij breaking worden de meesten aangetrokken tot de dans door de spectaculaire en dynamische bewegingen, maar het zijn de cultuur en zijn waarden die ze willen uitdragen in het leven.

Universele waarden hiphop

Wie breakt of zich op een andere manier verbindt met hiphop, verbindt zich ook met een aantal belangrijke achterliggende waarden van hiphop, zoals:


Creating something from nothing

Uit de zeer uitdagende levensomstandigheden in de buitenwijken van New York, creëerden jongeren een levendige cultuur van empowering die een positieve impact heeft op het leven van miljoenen mensen over heel de wereld.

Express yourself - Zelfexpressie

Jezelf vinden en creatief uiten liggen aan de basis van hiphop. Originaliteit en de constante zoektocht naar innovatie en vernieuwing vormen hierbij de kern. Dit principe geldt niet enkel op artistiek niveau, maar wordt doorgetrokken binnen het dagelijkse leven en de maatschappij.

Each One, Teach One

Wie hiphop leeft, geeft het ook door. Binnen de hiphopcultuur heerst er een heel belangrijk principe van elkaar en de volgende generatie te inspireren. Positieve lessen die men zelf meekreeg doorgeven aan de hand van tips, mentorship en persoonlijk leiderschap maken deel uit van de essentie van de cultuur.

Peace, Love, Unity & Having Fun

Dit zijn één van de belangrijkste en meest verspreide waarden binnen de hiphopcultuur. Vrede als antwoord op geweld, liefde in plaats van haat en oorlog, eenheid in plaats van discriminatie en verdeeldheid. Dit allemaal samen tijdens het maken van plezier op een neutrale locatie, waar iedereen welkom is.

& many more…

Breaking: road to the Olympics – Paris 24

In het begin van de jaren ‘70 werd er enkel in New York gebreakt, maar nadat enkele breakers in de bioscoop waren verschenen in films zoals: Flashdance, Style Wars, Wild Style en Beat Street, verspreidde breaking zich over heel de wereld. In de 80’er jaren was breaking hierdoor heel populair geworden, maar deze populariteit was van korte duur. Tegen het einde van de jaren tachtig was, althans in de ogen van het grote publiek, de Breaking-rage voorbij.

Toen de jaren negentig naderden, waardeerden slechts een handvol Breakers wereldwijd de culturele relevantie van de kunstvorm. Enkele gevestigde community leaders beslisten toen om de breaking-scene weer te activeren. Er ontstonden veel activiteiten en samenwerkingen op het gebied van danstheater, maar er kwam nog een belangrijk internationaal platform bij, namelijk de gejureerde breaking battles. De professionalisering werd ingezet op aangeven van een aantal grote events en merken die de dans promootte tot ongeziene niveaus. Supersterren werden geboren en tal van nieuwe bewegingen en stijlen werden gecreëerd.

Dit leidde op zijn beurt tot het besluit van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in 2016 om breaking toe te voegen aan de Olympische Jeugdspelen van 2018 in Buenos Aires en nadien ook aan het sportprogramma van de Olympische Spelen van Parijs 2024. Breaking sluit als nieuwe Olympische discipline nauw aan bij de doelstellingen van het IOC, op het gebied van gendergelijkheid en betrokkenheid van jongeren.

De breaking community, met zijn overkoepelende organisatiestructuren binnen de kunst-, sport-, jeugd- en cultuursector, is een nieuwe doelgroep binnen de sportwereld, die traditioneel meer aanleunt bij kunst en cultuur.

Top