madmax jim

High Performance Arthlete

Vaardigheden en eigenschappen High Performance breaker: 
De toppers van onze breaking scene in de categorie 1on1 bij de volwassenen, die kans maken op het behalen van een top 8 plaats wereldniveau, worden geselecteerd op basis van volgende vaardigheden, eigenschappen en potentiële vermogens.

Breaking specifiek

De technische, fysieke en artistieke capaciteiten van de breaker vergeleken met de huidige wereldtop. Hier wordt ook gekeken naar de leeftijd en mogelijke progressiemarge voor de breaker in kwestie, met als doel het bereiken van een top 8 plaats mondiaal

Battle prestaties

De reeds geleverde prestaties in 1on1 battles van het informele of formele circuit (Undisputed World Bboy series, BC One, WDSF World Cup, World Urban Games, Olympische Spelen) die bepalen of de breaker nog op het traject richting top 8 mondiaal zit

Atletisch vermogen

Aërobe en anaërobe uithouding en conditie, kracht en snelheid, lichaamssamenstelling (vetpercentages, ...), flexibiliteit, blessuregevoeligheid en medische keuring

Persoonsgebonden kenmerken

Persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden, voedingspatroon, anti-doping, motivatie, ambitie, zelfkennis, zelfvertrouwen, resultaat- en competitiegerichtheid, coachbaarheid

HOE KAN IK OPGENOMEN WORDEN ALS ARTHLETE IN HET OLYMPISCH BREAKING PLAN?

 • In aanmerking komen voor de nationale Belgische selectie voor deelname aan internationale (landen)competities. Dit wil zeggen dat u Belg dient te zijn
 • Lid zijn van Danssport Vlaanderen vzw en bereid zijn de gedragscode (in aanmaak) van Danssport Vlaanderen te ondertekenen
 • Bereid zijn het antidopingcharter te ondertekenen
 • Bereid zijn zich lid te maken van WDSF en bereid zijn om alle battlegerelateerde beslissingen van het WDSF te aanvaarden inzake deelname en selecties voor internationale battles en Olympische Spelen
 • Beschikken over een geldig medisch geschiktheidsattest voor topsport, uitgereikt door een erkend medisch keuringscentrum

WELKE ONDERSTEUNING KRIJGEN ONZE ARTHLETES?

 • Omkadering
  • Program Driver vanuit de federatie (aanspreekpersoon en tussenpersoon Danssport Vlaanderen en breaker)
  • Coaching en begeleiding
  • Trainingsaccomodatie en materiaal
  • Medische en paramedische ondersteuning (Kiné, voedingsadvies, mentale begeleiding, doktersadvies,...)
  • Wetenschappelijke ondersteuning (via universiteiten en onderzoek)
 • Kosten die Danssport Vlaanderen op zich zal nemen:
  • Wedstrijdgerelateerde kosten (reiskosten, overnachtingen, stages, ...)
  • Kosten omkadering