anti doping

Wat is de Wereld Anti-Doping Code en wat is het WADA?

De code is het antidopingreglement dat het beoefenen van eerlijke sport ondersteunt. De code wordt aanvaard door de hele Olympische beweging, diverse sportorganen en nationale anti-dopingorganisaties over de hele wereld en is ook erkend door meer dan 170 landen, via de UNESCO Conventie tegen Doping in de Sport.

Het WADA is het Wereld Anti-Doping Agentschap dat de code beheert en uitvoert. De volledige tekst van de Code is te vinden op de website van het Wereld Anti-Doping Agentschap.

Wat is doping?

Het WADA hanteert drie criteria om te bepalen wanneer ze een stof of een methode als doping beschouwt. Het antidopingagentschap stelt daarbij deze 3 vragen:

  1. Is de stof/methode (mogelijk) prestatiebevorderend?
  2. Is de stof/methode (mogelijk) schadelijk voor de gezondheid?
  3. Is de stof/methode in strijd met de 'Spirit of Sport'?

Als het antwoord op minstens 2 van de 3 vragen 'ja' is, dan komt de stof of methode op de lijst van de verboden stoffen.

Meer informatie kan je vinden op:
WADA website

Athlete Reference Guide

Vlaanderen dopingvrij